Bestyrelsesmødereferat fra 17/1 2022

Der er afholdt bestyrelsesmøde 17/1 2022. Se mere under bestyrelse/bestyrelsesmødereferater.