Bestyrelsesmøde

Så er der referat fra seneste bestyrelsesmøde afholdt den 14/3 2022, hvor bestyrelsen også konstituerede sig. Se mere under bestyrelse