BESTYRELSE

Bestyrelsen for Varde Løbemotion består af fem medlemmer i henhold til vedtægterne for klubben. Hertil kommer suppleanter.

Pt. er bestyrelsen sammensat af følgende personer:

Peter Krammer – formand
Egon Lamp – kasserer
Thomas Sønderskov, referent
Lone Lund Jensen, webmaster
Jane Laulund, næstformand
Jan Andersen, suppleant
Troels Schultz-Lorentzen Jørgensen, suppleant